Plasser - brukarar

Parkering - båtopptrekk

Leige oblat

Kart: Bil oppstilling

 

 

Nr Etternamn Førenamn Adresse Post nr Post stad Pkt /bnr. nr Park. plass Båtoppdrag
1 Dahl Inger-Randi Vallandshaugen 6 5600 Norheimsund 57 pkt 21 2 1
2 Lunestad Jan Bjørkhaugen 9 5650 Tysse 57 pkt 10 2 1
3 Mo Arne G Borgevegen 35 5610 Øystese 57 pkt 15 2 1
4 Lunestad Tore Gartveitvegen 16 5610 Øystese 57 pkt 12 2 1
Lunestad Kari  
5 Vatne Karl Johan Starefossen 58C 5019 Bergen 57/57 2 1
6 Botnen Torill Fyksesundvegen 317 5610 Øystese 57 pkt 7 2 1
Eid Erling  
7 Botnen Trond Boks 187 5604 Øystese 57 pkt 1 2 1
Slettemark Signe  
8 Rykkje Sjur Fyksesundvegen 745 5610 Øystese 57 pkt 16 2 1
9 Melstveit Aage Bogstrandvegen 60 5200 Os 57/63 2 1
Melstveit Linda  
10 Djønne Boge Ann Olene Liarinden 50 5132 Nyborg 57 pkt 14 2 1
Boge Jan Inge  
11 Rykkje Arild Vetletveitvegen 79 5614 Ålvik 57/58 2 1
12 Reigstad Ove Vardalen 5281 Valestrandsfossen 57 pkt 29 2 1
13 Hammarqvist Geir Kåre Pb 12 5604 Øystese 57/84 1 1
14 Ellingsen Marta Nordgardsleitet 75 5137 Mjølkeråen  57.pkt 5 2 1
Ellingsen  Einar  
15 Linga Hermansen Ingeleiv Stallane 33 5914 Isdalstø 57/75 2 1
16 Soldal Helga Elisabeth Klyvevegen 160 5612 Steinstø 57/54 2 1
17 Rykkje Marit Kyrhagen 95 5610 Øystese 57 pkt 28 2 1
18 Ekaas Sandven Alf Hardangerfjordvegen 577 5610 Øystese  57 pkt 13 2 1
19 Vatshelle Margun Børgegrend 11 5141 Fyllingsdalen 57 pkt 3 2 1
Vatshelle Halvard  
20 Rykkje Eikeland Randi Arnatveitvegen 122 5262 Arnatveit 57 pkt 9 2 1
21 Flagtvedt Johnny Flagtveitgeila 6 5135 Flagtveit 57 pkt 34 2 1
22 Lunestad Torbjørn Kyrhagen 65 5610 Øystese 57/77 1 1
23 Laupsa Sigbjørn Einarhaug 32 5610 Øystese 57 pkt 27 2 1
24 Torsvik Gunvor Torpevegen 137 5610 Øystese 57/53 2 1
25 Molven Harald Krohnegården 165 5146 Fyllingsdalen 57/pkt 18 2 1
26 Melstveit Frode Torpevegen 20 5610 Øystese 57/ pkt 26 2 1
27 Hanssen Håkon Bjarne Einarhaug 36 5610 Øystese 57/ pkt 36 2 1
28 Neteland Trygve Bergshagen 15 5610 Øystese 57/60 2 1
29 Sandven Arild Bergshagen 14 5610 Øystese 57 pkt 30 2 1
30 Berge Reidar Torpevegen 43 5610 Øystese 57 pkt 31 2 1
31 Søyland Margunn Bergstøvegen 18 5610 Øystese 57/62 1 1
32 Aalvik Vegard Svalevegen 58 8900 Brønnøysund 57 pkt 19 2 1
33 Vik Jostein Førdestraumen 5378 Klokkarvik 57 pkt 24 2 1
34 Melstveit Ingunn Edvard Griegs v 19 A,  5053 Bergen 57 pkt 22 2 1
Melstveit Bjørg Vavollen 84 5610 Øystese  
35 Wessel Berthelsen Eli Apeltunlien 32d 5238 Rådal 57 pkt 35 2 1
36 Torpe  Lars Hellebakkgrenda 33 5215 Lysekloster 57/66 2 1
37 Linga  Harald Skjoldstølen 60 5236 Rådal 57/64 2 1
Tverberg Torill  
38 Flotve Dagfinn Vallandsv.59 5600 Norheimsund 57 pkt 23 2 1
39 Klyve Terje Bjørkevegen 25 5612 Steinstø 57 pkt 17 2 1
Soldal Klyve Liv  
40 Henriksen Astrid Pionerstien 10 1062 Oslo 57 pkt 33 2 1
41 Lunestad Åse Bergshagen 8 5610 Øystese 1 1
Lunestad Tormod Hardangerfjordvegen 494 5610 Øystese 57/48  
42  Rykkje Gøran Coucheron       57/46 1 1
43 Langeland Terje Einarhaug 13 5610 Øystese 57/72 1 1
44 Sandven Frode Bergshagen 14 5610 Øystese 57/59 1 1
45 Haukaas Lars Knut Hardangerfjordvegen 724 5610 Øystese 57 pkt 32 2 1
46 Berge Margit Fyksesundvegen 145 5610 Øystese Blåkoll 1 1
47 Botnen Magnus Gartveitbrotet 9 5610 Øystese Breisete 1  
48 Binningsbø Gunnlaug Rishaugane 5 5281 Valestrand 57pkt25 2 1
49 Sellevold Signe Åslia 22 5724 Stanghelle Grønnestad 1 Fri
50 Flotve Endre Fyksesundvegen 221 5610 Øystese 57/50 1 1
51 Flatabø Jan 5610 Øystese Blåkoll 1 1
52 Finsås Arild Vallalia 19 5227 Nestun 57 pkt 11 2 1
 53 Riise Lars Hardangerfjordvegen 405 5610 Øystese 57 pkt 8 2 1
54 Laupsa Johannes O Fyksesundvegen136 5610 Øystese Blåkoll 2 1
55 Melstveit Olav Vidar Melstveitvegen 220 5610 Øystese Blåkoll 1 1
56 Melstveit Terje Bergstøvegen 15 5610 Øystese Blåkoll 2 1
57 Melstveit Alf Olav Kyrhagen 29 5610 Øystese 57/61 2 1
58 Mæland Per Ove Hardangerfjordvegen 445 5610 Øystese 57 pkt 28 2 1
59 Hermansen Ida Hans Hauges gate 11 5911 Alversund 57/51 1 1
60 Rykkje Martin I Postboks 156 5604 Øystese Hamlagrø 1 1
61 Soldal Per N Soldalsvegen 200 5610 Øystese Blåkoll 1 1
62 Utskot Botnen Mona Lundanes 61 5610 Øystese Breisete 1  
63 Dalseid Ove Renen 95 5099 Bergen 57 pkt 6 2 1
64 Strømsvåg Mariannne Torpevegen 141 5610 Øystese 57/49 2 1
  Laupsa Håkon Arne            
65 Tomt ikkje selt         57 pkt 2 2 1
66 Tomt ikkje selt         57 pkt 4 2 1
67 Øystese Røde Kors     5610 Øystese Dyrnes 2 1
68 Aalvik Tarjei
Rykkjevegen 80
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
69 Rykkje Stein
Rykkjevegen 15
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
70 Rykkje Jostein
Rykkjevegen 92
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
71 Rykkje Ernst
Fyksesundvegen 301
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
72 Rykkje John Kristian
Fyksesundvegen 415
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
73 Rykkje Sigfred
Fyksesundvegen 450
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
74 Storås Alf
Fyksesundvegen 265
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
75 Berge Kjetil
Rykkjevegen 10
5610 Øystese Hamlagrø 3 1
76 Steinstø Trond
Rykkjevegen 
5610 Øystese Hamlagrø 2 1
77 Rykkje Ottar Djupedalen 9 5750 Kinsarvik Hamlagrø 2 1
   
Sum ant. plasser 138 73
 

Det er pr 3.mai 2010 75 aktive brukarar. 2 tomter med 4 plassar er ikkje selde. Til saman kan det vera plass til 138 bilar.