Årsmøte

22.02.22 klokka 19.00 vart det halde årsmøte på Bjørkheim kro.
Referat frå møtet finn du her.

Oppdaterte vedtekter finn du her

Årsmelding 2021-22

Rekneskap og budsjett

Det nye styret er:

Lars Torpe (leiar vald for 1 år)
Harald Matias Madsen (1 år att)
Tor Henrik Hansen (1 år att)
Vidar Torsvik (1 år att)
Anne Flem (nyval 2 år)
Liv Soldal Klyve (nyval 1 år)

Revisor: Frode Melstveit og Tormod Lunestad
Valnemnd: Aage Melstvet og Bjarte Hellevang

Etter årsmøtet var det medlemsmøte der diskusjonen gjekk om reguleringsvilkår og andre saker.