Dato for sluttbefaring for vilkårsrevisjonen er fastsett

Kyrkjevika Hyttelag og alle andre som har levert høyringssvar har fått invitasjon til NVE si sluttbefaring som vert 8. september. Representantar for styret vil stilla for å leggja fram dei sakene me har teke opp. Det vert styremøte 25.08 for å førebu dagen. Program for synfaringa ser de her.