Eviny (BKK) sine merknader til innkomne høyringssvar

NVE hr publisert Eviny (BKK) sine merknader til innkomne høyringssvar til revisjonsdokumentet deira.

Ikkje uventa så avviser Eviny alle krav og merknader som ikkje understøttar deira eigne forslag til nye vilkår. Når det gjeld tilhøva om vinteren vert alt avvist.

Her vil me måtta førebu oss godt fram mot ei komande synfaring. Les svaret – og revisjonsdokumentet og meld til styret om de har gode argument, døme eller kan peika på ting som ikkje er rette.