Dugnad på Søreplassen 11.06 frå 11.00

Årets dugnad for å setje opp gjerde, rydda langs båtopptrekket og gjera anna vedlikehald, vert laurdag 11.06 frå kl 11.00.

Bilete: Jan L (frå Facebook)