Hugs å betala kontingent for 2022

Kontingenten er som før Kr 350,- som og inkluderer fiskekort.
Får de og med gards/bruks og festenr. så slepp me å bruka tid på purring 🙂