Årsmøtet

ÅRSMØTET i KYRKJEVIKA HYTTELAG ER UTSETT TIL MAI!
Grunna at dei pågåande smitteverntiltaka ser ut til å vara lenger enn me hadde trudd, vert det vanskeleg å få samla medlemmene innomhus no i mars.

Det sitjande styret i Kyrkjevika Hyttelag har difor vedteke å utsetja årsmøtet til onsdag 26. mai, 18.30 på Bjørkheim.

Det vert, om mogeleg, tradisjonelt skirenn på påskeafta. Følg med her og på heimesida for meir informasjon.
Om nokon treng helikoptertransport, så er planlagt dato for det 26. juni. Kontakt styret om det inntil vidare

Legg att eit svar