Parkeringsplassen

Parkering

Oppsett for drift og bruk av Søreplassen: Vedtekter for Søreplassen
Leigeoblat skal nyttast ved leige av plass.
Kart over oppstilling bil/båt
Brukarar av plassen

Brøyting

Det er Åsne og Sondre Tesdal Rødland som har ansvar for brøyting av Søreplassen. 
For kontakt om brøyting:

Sondre Tesdal Rødland:   992 94 165
Kjetil Rødland:   911 79 771

Samling av dokument som gjeld parkeringsplassen